- NEX-SPORTS

ジム名称
NEX-SPORTS
フリガナ
ネックススポーツ

KCJ/NAGOYAKICK 参戦所属選手