- OISHIGYM

ジム名称
OISHIGYM
フリガナ
オオイシジム

KCJ/NAGOYAKICK 参戦所属選手